In opdracht van de Provincie Utrecht en 20 deelnemende gemeenten (waaronder Amersfoort), heeft Citymarketing Amersfoort een culturele campagne gelanceerd. De campagne is in samenwerking met Utrecht Marketing en Visit Utrecht Region.

WAAROM DEZE (HERSTEL)CAMPAGNE?

Door middel van de toeristische campagne en infrastructuur van Visit Utrecht Region, bewoners en bezoekers weer warm maken voor het cultureel aanbod in de Provincie Utrecht! De campagne richt zich op a) de inwoners van de provincie Utrecht en omliggende gebieden, en b) de zogenoemde ‘creatives’ in Nederland en Nederlandstalig België. Deze doelgroep houdt van cultuur en zelfontplooiing. Meer over de doelgroep.

BELEEF CULTUUR MET AL JE ZINTUIGEN!

De doelgroep wordt gestimuleerd om met alle zintuigen te komen genieten van cultuur, waaronder theaters, andere culturele instellingen en evenementen in onze regio. Citymarketing Amersfoort heeft hiervoor een campagnepagina gemaakt die onderdeel is van ‘Visit Utrecht Region’. Bekijk hem op: www.culturelecitytrip.nl. Komende tijd gaan Citymarketing Amersfoort, Utrecht marketing en Visit Utrecht Region de campagnepagina aanvullen met allerlei culturele evenementen en tentoonstellingen. Er wordt ook aandacht gegeven aan mijlpalen zoals: Mondriaan 150 & Utrecht 900 jaar.

PROMOTIE VAN DEZE MULTIMEDIALE CAMPAGNE

Citymarketing zet voor deze campagne ook veel in op video (geadverteerd richting doelgroep):

Poster (concept) voorbeelden (voor o.a. out-of-home):