Eén van de pijlers van Citymarketing Amersfoort is het delen van kennis tussen lokale organisaties en initiatiefnemers. Tegelijkertijd willen wij als organisatie deze partijen graag betrekken bij onze werkzaamheden. Om die reden is er op dinsdag 9 en woensdag 10 januari een brainstormsessie georganiseerd.
 

Diverse ondernemers, raadsleden, ambtenaren en mensen die werkzaam zijn in de onderwijs-, cultuur- en bedrijfssector waren op ons kantoor aan de Bergstraat aanwezig. Het doel van de sessie: gezamenlijk een compleet overzicht maken van lokale initiatieven die zich richten op talentenontwikkeling en zelfontplooiing. Na een overvloed aan post-its vol noemenswaardige instellingen werd er nagedacht over hoe deze het beste uit te lichten.  

Aan de hand van de resultaten zet Citymarketing zich de komende periode in om deze instellingen zowel regionaal als landelijk uit te lichten. Dit wordt gedaan via onze verschillende uitingen en campagnes, waaronder Tijd voor Amersfoort, het UITmagazine en de binnenkort te verschijnen campagne genaamd Wij Amersfoort.