In mei en juni heeft Advisory Board van de Stichting Citymarketing drie bijeenkomsten georganiseerd waarbij stakeholders input konden geven voor de nieuwe toekomstvisie.


VERSCHILLENDE THEMA’S

Rondom drie thema’s ging men met elkaar aan de slag om een stip op de horizon te zetten:

  1. Een vitaal Stadshart
  2. Talent & Onderwijs
  3. Een cultureel aanbod passend bij de groeiende stad

Dit leverde waardevolle inzichten op die de basis vormen voor een nieuwe meerjarenstrategie waarmee Citymarketing Amersfoort de komende jaren verder kan bouwen. Onder de aanwezigen waren onder meer bewoners, ondernemers, gemeenteraadsleden en vertegenwoordigers van het onderwijsveld en de cultuursector (zowel makers als programmeurs).