Veel bezoekers voor de binnenstad van Amersfoort

Veel bezoekers voor de binnenstad van Amersfoort

Het weekend van 19 en 20 september gaat voorlopig de boeken in als het drukste van 2015. Meer dan 100.000 mensen bezochten deze twee dagen het centrum van Amersfoort. 

Een specifieke aanleiding was er dit keer niet: er waren geen grootschalige evenementen in de binnenstad. Wel vonden de drukbezochte Dorpsfeesten van Hoogland ook in dit weekend plaats. Citymarketeer Dennis Sille over een mogelijke oorzaak: “De vakantieperiode is voorbij, de mensen zijn weer aan het werk en doen in het weekend weer inkopen. We zien in september een stijgende lijn van het aantal bezoekers in de binnenstad.” Opvallend is ook het aantal bezoekers van buiten de stad. Sille: “We hebben al een goede zomer gehad wat betreft toerisme. De afgelopen maanden zijn we ook veelvuldig in de media geweest. Dat valt nu allemaal een beetje samen. Het nieuws over de komst van The Passion is natuurlijk groots uitgemeten, maar er zijn ook artikelen over Amersfoort verschenen in het blad Spoor van de NS, in tijdschriften als JAN en Freelife en op websites zoals WeekendjeWeg.nl en diverse reisblogs.” De toeristische promotie is dit jaar door extra budget van gemeente Amersfoort geïntensiveerd.

Groei bezoek op zondagen

Sinds maart dit jaar is op diverse punten in de binnenstad meetapparatuur opgesteld waarmee op ieder moment het aantal bezoekers aan de binnenstad is vast te stellen. En sinds iets langere tijd mogen de winkels op iedere zondag open zijn. Ook dit leidt tot meer bezoek. Sille: “Samen met de binnenstadondernemers voeren we sinds vorig jaar campagne om de binnenstad te promoten. Zij hebben hiervoor middelen beschikbaar gesteld uit het Reclamefonds Binnenstad. Speciale aandacht hebben we hierbij voor de zondagopenstellingen. Steeds meer mensen uit een groot gebied rondom Amersfoort weten dat je hier ook goed op zondag(middag) terecht kunt. Dat betaalt zich zeker uit: in september is de zondag een van de drukste dagen in de week, na de zaterdag en de vrijdag.”