Vernieuwde Uitagenda

Citymarketing heeft eind 2015 een nieuwe website gelanceerd in samenwerking met VVV Amersfoort. Deze website is volledig responsive en voldoet aan de moderne eisen van een website. Op de website www.vvvamersfoort.nl staat sindsdien ook de vernieuwde Uitagenda.

In de loop van 2016 neemt Citymarketing afscheid van de verouderde website www.tijdvooramersfoort.nl en van de oude Uitagenda. De nieuwe Uitagenda zal dan leidend zijn. Citymarketing wil daarom iedere organisatie vragen om de aankomende evenementen niet meer aan te melden op de website van Tijd voor Amersfoort, maar op de website van VVV Amersfoort. Mochten de evenementen reeds aangemeld zijn, is de vraag of de organisaties dat opnieuw willen doen voor de vernieuwde Uitagenda. Evenementen zijn gemakkelijk aan te melden via de volgende link: www.vvvamersfoort.nl/activiteit-aanmelden-uitagenda.

Uitagenda VVV