Samen met alle partners werken we aan een regio waar ook een volgende generatie graag wil wonen.

 

Regio Amersfoort is een collectieve marketingcampagne gericht op het promoten van de regio als fijne plek om te wonen, te werken en te recreëren. In de periode 2012-2018 voelden we de gevolgen van de kredietcrisis: de doorstroming op de woningmarkt was gestokt en de (nieuw-)bouw van woningen lag vrijwel geheel stil, ondanks de nog steeds aanwezige behoefte aan extra woningen. Ook was er forse leegstand in de kantorenmarkt en op bedrijventerreinen.

Dit is Regio Amersfoort

In opdracht van negen gemeenten van Regio Amersfoort en met (o.a. financiële) steun van woningcorporaties, makelaars, ontwikkelaars en bedrijvenverenigingen werd er campagne gevoerd om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen en leegstand op de bedrijventerreinen te verminderen. Er werden maatregelen bedacht en gepromoot (startersleningen, de Koopgarantlening voor huurders). er werd een website ontwikkeld waar het woonklimaat en de diversiteit van Regio Amersfoort in werd uitgebeeld, nieuwbouwprojecten werden gebundeld en er werd samengewerkt om Regio Amersfoort te promoten op woon- en carrièrebeurzen, o.a. via een eigen glossy magazine.

Lees verder
Bekijk de Regio-website

Regio Amersfoort: de beste plek om wonen en werken te combineren!

Toen de woningmarkt vanaf 2016 weer op stoom kwam is de campagne afgebouwd. Sinds 2020 is de website www.woneninregioamersfoort.nl nog wel in de lucht, maar worden er geen marketingactiviteiten meer ondernomen.

Lees verder
Bekijk de Wonen In De Regio-website