Meer dan ooit ligt de focus van Amersfoort Business op het uitdragen van Amersfoort als exponent van Gezond Stedelijk Leven. En positioneringen zoals Earth Valley en Onderwijsstad. Om dit verder uit te dragen is er samen met Citymarketing een nieuwe (headless cms) website gelanceerd met de nieuwste technieken. Dit zorgt voor een betere gebruikerservaring, performance en SEO-ranking. Maar bovenal een site waar ondernemers centraal staan. Een plek die verbindt met inspirerende ondernemersverhalen en netwerken. En een welkom voor nieuwe ondernemers met een vestigingsvraagstuk. Bekijk ook de nieuwe vestigingsgids.

SPEERPUNT: GEZOND STEDELIJK LEVEN IN AMERSFOORT

Een regio waar gezondheid centraal staat in alles wat we doen. Met gelukkige inwoners en werknemers in een prettige leef- en werkomgeving, werkend aan een gezonde economie. Waar iedereen kan meedoen, en iedereen zich thuis mag voelen. Dat is ondernemen in Amersfoort! Deze propositie gaan we in 2022 nog verder uitdragen.

VIDEOCAMPAGNE: GEZOND STEDELIJK LEVEN 

De video heeft 80.000 weergaven via YouTube gehad (+ een bereik van 4,7 miljoen via advertenties) en via LinkedIn hebben we nog eens 317.000 weergaven gehad via advertenties. Door het succes van de campagne op YouTube is het aantal abonnees op het Amersfoort Business kanaal verdubbeld.

AMERSFOORT: DE STARTMOTOR VAN HET NIEUWE ECOSYSTEEM

De as Amersfoort-Utrecht groeit uit tot Earth Valley: een kennisomgeving die dankzij de opvallend sterke aanwezigheid van ingenieursbureaus, innovatieve geo-bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen een cruciale bijdrage kan leveren aan wereldwijde maatschappelijke opgaven. Bekijk het OnderNamen artikel over de lancering van Earth Valley.

fotograaf, Irene Vijfvinkel

AMERSFOORT BUSINESS TEAM: ‘WIJ KOESTEREN HET BEDRIJFSLEVEN’

Amersfoort heeft een bloeiend bedrijfsleven. De stad koestert de vele ondernemers en werknemers die daaraan bijdragen. Om de bedrijven en zo de werkgelegenheid voor de stad te behouden en te versterken bestaat het Amersfoort Business Team. De vijf accountmanagers van dit team staan klaar voor ondernemers als zij vragen hebben of tegen knelpunten aan lopen. Ze rollen de rode loper uit voor nieuwe bedrijven, verbinden ondernemers met elkaar en delen bedrijfsnieuws ter inspiratie. Bekijk het interview met het Amersfoort Business Team.