Stichting Citymarketing Amersfoort is er voor de stad en de partners. Tegelijkertijd bestaat Citymarketing ook dankzij deze partijen. Dankzij actieve samenwerkingen, hechte relaties en structurele financiële bijdragen, kan Citymarketing Amersfoort de stad jaar in, jaar uit op de kaart zetten als een van de meest aantrekkelijke steden van Nederland. Onze langetermijnstrategie, bijdragen aan een fijne stad om in te wonen met voldoende vrijetijdsvoorzieningen en passende werkgelegenheid, blijft dan ook ieder jaar onveranderd.