Amersfoort stad van onderwijs?! Amersfoort mag zich in 2020-2021 ‘Nationale Onderwijsstad’ noemen. De stad heeft uitstekend lager- en voorgezet onderwijs. De laatste jaren is er met de komst van de Hogeschool Utrecht en de universitaire opleiding SOMT ook een groeiend aanbod hoger onderwijs. Citymarketing zoekt samenwerking op met het onderwijs, waaronder met de Hogeschool Utrecht in Amersfoort. Aan het woord: Hedzer Kooistra, docent Ondernemerschap & Retailmanagement.

Hedzer Kooistra, docent ORM

Vanuit de opleiding Ondernemerschap & Retailmanagement hadden we tot een aantal jaren geleden een beperkte binding met Amersfoort. Naast dat de associatie van de Hogeschool Utrecht met Utrecht sterker is dan met Amersfoort was de uitvoering van onze onderwijsvisie ook beperkend voor de binding met Amersfoort. We vonden dat onze studenten zelf hun leeromgeving moesten creëren en aan de hand daarvan hun studievoortgang moesten aantonen. In de praktijk mondde dit uit in veel projecten voor organisaties buiten Amersfoort. Tijd om hier verandering in te brengen!

Een aantal jaren geleden hebben we daarom de ontwikkeling een nieuw curriculum ingezet en we besloten daarin meer te investeren in de samenwerking met partners in Amersfoort. Vanaf het moment dat we bij Citymarketing Amersfoort binnen liepen ontstond er een warme band. De afgelopen jaren hebben we op diverse momenten elkaar gevonden en samengewerkt. Een aantal spraakmakende voorbeelden:

PODIUM VOOR ONDERNEMEND TALENT!

Onze opleiding is sinds 2012 opdrachtgever voor studenten van de opleiding Facility Management die elk jaar een event moeten organiseren. In aanleg was dat om onze collega’s van de opleiding Facility Management te helpen aan een opdrachtgever voor hun eventmodule. Het motto was daarbij “voor studenten, door studenten”. De uitkomst van het evenement was daarbij vooral interessant voor de organiserende studenten.

Sinds 2016 is Citymarketing als partner betrokken bij het event. Begin 2017 (editie: “Amersfoort onder Invloed”) werd een eerste gastcollege verzorgd en ondersteunde Citymarketing Amersfoort ons bij de promotie. De jaren daarna hebben we in samenwerking met Citymarketing een professionaliseringsslag gemaakt en de jaarlijks wisselende branding ingeruild voor een herkenbare naam: www.Koppelpoort033.nl Citymarketing Amersfoort heeft ons daarbij onder andere geholpen met beeldmateriaal, promotie op haar kanalen en deelname aan jurypanels.

In de laatste editie van 2020 werden ruim 350 gasten welkom geheten met een programma boordevol ondernemerschap en innovatie. Het evenement heeft daarmee een aantrekkingskracht gekregen om ook het Amersfoortse bedrijfsleven van inspiratie te voorzien en de verbinding met ondernemende studenten mogelijk te maken. Bekijk de aftermovie:

DE EERSTE KLAP IS EEN DAALDER WAARD!

Elk jaar stromen er honderden nieuwe HBO studenten binnen in Amersfoort. Hoewel HBO onderwijs over het algemeen een lokaal verzorgingsgebied heeft komen de studenten van Ondernemerschap & Retailmanagement uit een bredere regio. Van Apeldoorn tot Alkmaar, met vaak maar een beperkte binding of beeld van Amersfoort. In de eerste week willen we daarom de studenten niet alleen kennis met elkaar laten maken maar ook thuis laten voelen in Amersfoort. Daarmee een basis om de stad te leren kennen en lokaal netwerk op te bouwen.

In de afgelopen jaren hebben we programma’s ontwikkeld om studenten vanaf de eerste week van hun studie uit te dagen. In 2019 hebben we samen met Citymarketing Amersfoort, Gemeente Amersfoort en winkeliersverenigingen van het Kampkwartier en het Keikwartier een programma ontwikkeld. De uitdaging? Meer bekendheid creëren voor deze winkelgebieden onder een breed publiek. In 2020 heeft Citymarketing Amersfoort ons geholpen om samen met de cultuursector een soortgelijke start van het onderwijsjaar te maken. De verbinding naar de bestaande netwerkstructuur en het initiatief Growth Hacking Amersfoort was daarbij zeer waardevol. De resultaten hebben we gedeeld met de cultuursector en Amersfoort middels een Stadsdialoog.

SAMENWERKING WERKT ALS…

Een samenwerking werkt pas zodra de mensen elkaar weten te vinden en ze elkaar iets te bieden hebben. Dat is hard werken en soms tegen de stroom in roeien. De bestaande structuur en mensen die hierin een rol hebben zijn belangrijk om snel te kunnen schakelen. Op vele vlakken en soms kleine alledaagse onderwerpen. Wederkerigheid is daarbij key gebleken. Een rondleiding door de stad verzorgen voor onze eerstejaars studenten? “Kunnen jullie dan deze studenten ons nieuwe campagne idee laten testen? Vanuit Citymarketing Amersfoort zijn we nu een paar jaar partner van jullie event. Willen jullie nu onze partner zijn van ons jubileum congres?” En zo konden we Citymarketing Amersfoort faciliteiten bieden om haar jaarcongres bij de Hogeschool Utrecht in Amersfoort te laten houden.

Citymarketing congres op de HU

Dit congres grepen we vervolgens ook aan om studenten deel te laten nemen aan diverse workshops over online marketing. Tevens gaf een van onze studenten bij wijze van proeve van bekwaamheid een masterclass over zoekmachine optimalisatie aan de deelnemers. Konden we mooi in de praktijk beoordelen of deze student over de juiste skills beschikt. (note: de betreffende student slaagde met glans door een uitmuntende masterclass neer te zetten)

We zien uit naar de samenwerking die nog komen gaat!

Hedzer Kooistra