In 2025 viert Nederland 80 jaar vrijheid, ofwel het einde van de Tweede Wereldoorlog. Citymarketing Amersfoort staat in datzelfde jaar uitgebreid stil bij de impact die Defensie heen op onze stad heeft gehad.

Garnizoensstad
Defensie en Amersfoort zijn al sinds de middeleeuwen onlosmakelijk met elkaar verbonden.  Dankzij de strategische ligging, uitstekende verbindingen en variërende landschappen was Amersfoort een ideale plek voor het Nederlandse leger om te oefenen. De stad groeide daardoor snel uit tot de voornaamste garnizoensstad, vooral op het gebied van de cavalerie. Door de komst van het moderne garnizoen, in combinatie met de spoorwegen, groeide en veranderde Amwersfoort in de 19e eeuw aanzienlijk. Nog altijd zijn er in en rond het centrum vele gebouwen en straten te herleiden naar de legerfuncties.Het huidige garnizoen, de Bernhardkazerne, wordt komende jaren gerevitaliseerd en uitgebreid. 

Beleefbaar maken
Met het themajaar wilt Citymarketing in 2025  het heden, verleden én toekomst van Amersfoort Garnizoensstad beleefbaar maken. Dat willen wij doen door zo veel mogelijk partners uit stad en regio (overheden, ondernemers, culturele instellingen, toeristische organisaties etc.) te betrekken bij onze werkzaamheden. In 2023 is er een werkgroep Amersfoort Garnizoensstad samengesteld. Deze groep is enthousiast aan de slag om dit themajaar mogelijk te maken.