Het kenbaar maken van het Culturele Doelgroepenmodel aan de lokale culturele partijen loopt inmiddels een aantal maanden. Dit doelgroepenmodel geeft inzicht in wie de huidige bezoekers zijn en wie er als bezoeker nog gemist wordt. Je vindt onder meer relevante data zoals gemiddelde leeftijd, huishoudgrootte, muzieksmaak, kunstbezoek, bestedingsruimte en de ideale weekendinvulling in het model.

Twee weken geleden heeft Citymarketing Amersfoort een korte stand-up gehouden over het model tijdens de Sfeermakersborrel. Daarnaast werd er ook een mail gestuurd naar alle partijen die mogelijk geinteresseerd zijn in dit model. Dit heeft tot een mooi aantal extra aanmeldingen geleid en partijen die interesse tonen.

Zo hebben Musica Mundo en Dias Latinos data verzameld middels enquetes onder het publiek, is er een gesprek ingepland met Amersfoort in C en gaan FLUOR en De Katoendrukkerij starten met dataverzameling. Ook heeft De Lieve Vrouw interesse getoond en is er een mail verstuurd voor het inplannen van 1-op-1 gesprekken.

Ben jij als Amersfoortse culturele instelling ook geinteresseerd in het Culturele Doelgroepenmodel en wil je er meer over weten? Neem dan contact op met mij via hj.bronts@amersfoort.nl.