INZICHT IN JE (TOEKOMSTIGE) PUBLIEK

Vanuit Citymarketing Amersfoort zijn we vorig jaar begonnen met de uitrol van het Culturele Doelgroepenmodel. Maar wat is het en wat levert het je als culturele instelling op?

In het kort

In plaats van het inrichten van een volledigenieuwe methodiek hebben we gebruik gemaakt van een bestaand en succesvol initiatief: het Culturele Doelgroepenmodel. Rotterdam Festivals en Whooz hebben in Rotterdam succesvol het (niet) cultuur minnende publiek in kaart gebracht. De culturele sector in Rotterdam, en nu ook Amsterdam, Utrecht en Amersfoort, werken op basis van dit model gezamenlijk aan de missie om de cultuurparticipatie van bewoners te verhogen. De insteek van deze aanpak is laagdrempelig en stelt de individuele culturele instellingen in staat om te kijken naar hun eigen publieksbereik. Ook biedt het model inzicht in het integrale publieksbereik (en de witte vlekken) van de culturele sector als geheel en de verschillende deelgenres (festivals, musea, gezelschappen, podia).

Het Culturele Doelgroepenmodel bestaat uit elf verschillende segmenten. Het segmentatiemodel van Whize vormt de basis voor dit model. Whize (voorheen Mosaic) segmenteert Nederlandse consumenten op basis van sociaal-demografische en sociaal-economische kenmerken, hun gedragsgegevens en hun buurtkenmerken.

Hoe wordt de data verzameld?

De combinatie van een postcode en huisnummer is voldoende om het profiel van dat specifieke huishouden op te halen uit de aangelegde database. Hieruit komen de profielen met elf specifieke culturele segmenten als resultaat. Deze data wordt aan het eind van het jaar opgehaald en gebruikt voor de analyse en het delen van de resultaten ergens aan het einde van het eerste kwartaal van het nieuwe jaar.

Welke resultaten kan ik verwachten?

Het Culturele Doelgroepenmodel is landelijk toepasbaar en onderscheidt drie hoofdgroepen: Intensief, Medium en Licht. Daarbinnen vallen elf specifiekere culturele doelgroepen, die zich onderscheiden op basis van factoren als leeftijd en levensfase, opleiding, inkomen, mediagebruik, culturele interesses en gedrag. Deze elf groepen hebben namen als Culturele Alleseters, Proevende Buitenwijkers en Lokale Vrijetijdsgenieters.

Wat kan ik met deze resultaten?

Met de resultaten is het mogelijk om je doelgroepen nog beter aan te spreken of uit te breiden. Dit kan zijn je huidige doelgroep nog intesiever aanspreken of je op een grotere regio te richten. Maar het kan ook zijn dat nu niet bereikte doelgroepen enorm interessant zijn om toch wel in te investeren. Als het analyserapport klaar is kan je bij oplevering het volgene verwachten:

Uniek analyserapport

Je ontvangt een uitgebreide analyse in de vorm van een rapport. Hierin wordt weergegeven hoe je het doet i.v.m. met instellingen in jouw sector en insellingen buiten je sector. Tevens krijg je een benchmark hoe jouw instelling het doet ten opzichte van alle andere instellingen in Amersfoort, de provincie Utrecht en heel Nederland. Nuttige informatie over potentiele gaten in je bereikte doelgroepen en mogelijke kansen buiten de regio die je nu al bereikt.

Interactief dashboard

Ook ontvang je een dashboard waarin je per wijk in Amersfoort kan zien welke doelgroep waar woont. Dit is te filteren op basis van culturele interesse, doelgroep en tyoe instelling. Dit geeft waardevolle indormatie over specifieke tageting binnen Amersfoort en de aanwezigheid van doelgroepen.

Brochure

Citymarketing Amersfoort heeft een brochure opgemaakt met daarin alle informatie over de doelgroepen in het algemeen in Amersfoort met alle bijbehorende cijfers. Ook staat er een uitgebreide beschrijving in van elke doelgroep met daarbij informatie over de leeftijd, levensfase, opleiding, inkomen, mediagebruik, culturele interesses en gedrag. Genoeg informatie om je marketinginstrumenten goed op aan te passen.

Persoonlijk adviesgesprek

Vanuit Citymarketing hebben wij de mogelijkheid om na de analyse en de verzending van de resultaten een adviesgesprek in te plannen. Hierbij bespreken we de resultaten en geven we context aan de uitkomsten. Daarnaast geven wij ook advies over het gebruik van de data en de opties die er voor de instelling zijn om de doelgroep en zo de verkoop van tickets of het bezoekersaantal te vergroten.

Ben jij als Amersfoortse culturele instelling enthousaist geraakt en zou je graag meer willen weten of mee willen doen aan het Culturele Doelgroepenmodel? Dat kan! Stuur een mailtje naar citymarketing@amersfoort.nl en we plannen een afspraak in.

Instellingen die al meedoen met het Culturele Doelgroepenmodel:

 • Flint
 • De Lieve Vrouw
 • Dias Latinos
 • Flehite
 • FLUOR
 • ICOONtheater
 • KAdE
 • Kosmik
 • Mondriaanhuis
 • Musica Mundo
 • Veerensmederij/Holland Opera
 • September Me