Dynamis: “De Amerfoortse kantorenmarkt is zeer in trek bij gebruikers”

Voor het derde jaar op rij is de vraag naar kantoren in Amersfoort gegroeid. Volgens Dynamis is het opnamevolume (het aantal nieuw verhuurde vierkante meters kantooroppervlak) in 2018 gestegen naar 60.600 m2 vvo, een stijging van 21% ten opzichte van het voorgaande jaar. Volgens het makelaarscollectief zijn de centrale ligging en de ruime beschikbaarheid van kantoren de belangrijkste redenen voor de aanhoudende vraag. 

Het kantorenaanbod in Amersfoort per 1 januari 2019 is met een kwart afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. Toch behoort Amersfoort nog altijd tot de steden met het grootste aanbod aan kantoorruimtes na de vier grote steden. De afname van het kantorenaanbod komt met name door een sterke afname in het centrum (incl. stationsgebied). Vergeleken met een jaar eerder wordt hier nu bijna de helft minder kantoormeters aangeboden. Deze daling in het aanbod heeft volgens Dynamis geleid tot een vraagverschuiving: in het centrum neemt de kantooropname af, terwijl deze in andere gebieden toeneemt.

De Hoef

De geplande gebiedstransformatie van bedrijventerrein De Hoef leidde daar in 2017 nog tot een toename van het aanbod aan kantoormeters. In 2018 lijken bedrijven het multifunctionele karakter van  De Hoef meer te zijn gaan waarderen, waardoor in Amersfoort Noord de kantooropname meer dan verdubbeld is. Het prijsniveau op De Hoef ligt volgens Dynamis nog wel relatief laag, maar verwacht wordt dat de prijzen na afronding van de herontwikkeling gaan stijgen.

Bron: Dynamis Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2019