Artikel in OnderNamen over sterk opkomende economische hotspot Amersfoort

Het aantal vestigingen van bedrijven en instellingen in regio Amersfoort neemt weer toe. Voor zowel kantoren als voor bedrijfsruimtes staat de regio in de top 3 van regio’s met de grootste groei van het opnamevolume. Volgens citymarketeer Dennis Sille wordt Amersfoort steeds vaker gezien als “een sterk opkomende economische hotspot”.

De belangrijkste redenen waarom steeds meer bedrijven en instellingen voor Amersfoort kiezen, zijn de gunstige ligging, de jonge en hoogopgeleide bevolking, het aantrekkelijke woon- en werkklimaat en de nog relatief gunstige prijzen voor kantoren en bedrijfsruimtes. Stichting Citymarketing Regio Amersfoort publiceerde een artikel in ondernemersvakblad OnderNamen waarin verder wordt ingegaan op deze ontwikkeling.