Amersfoort in top 10 meest vitale stadscentra

Amersfoort staat in de top 10 van meeste vitale stadscentra van Nederland. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport ‘Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden’ (pdf) van adviesbureau Goudappel Coffeng.

In het rapport wordt inzicht gegeven in de economische vitaliteit van de 100 grootste centrumgebieden van Nederland. Amersfoort bezet plek 7. De score is gebaseerd om 20 indicatoren: van bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit tot demografie en het voorzieningenaanbod.