Amersfoort wederom in top 10 meest vitale binnensteden

Goed nieuws: de Amersfoortse binnenstad staat opnieuw in de Top 10 Meest Vitale Binnensteden in de Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden 2019 van Goudappel Coffeng. In dit onderzoek wordt gemeten hoe de 100 grootste centrumgebieden van Nederland ervoor staan. Amersfoort staat hierin op plek 9. Ook het centrum van Barneveld scoort goed: dit is zelfs het meest vitale middelgrote centrumgebied van Nederland.

In de Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden 2019 meet adviesbureau Goudappel Coffeng hoe de 100 grootste centrumgebieden van Nederland ervoor staan. Zij baseert de cijfers op 20 objectieve gemeten indicatoren. Sinds de benchmark in 2015 is in veel steden een positieve ontwikkeling te zien. Zo is de leegstand in de meeste centra afgenomen. Vooral door de herinrichting van leegstaande panden met horeca. Tegelijkertijd is te zien dat het winkelaanbod afneemt, veroorzaakt door de nog steeds toenemende aankopen via internet. Waar winkels altijd de grootste publiekstrekkers zijn geweest, moeten de centrumgebieden nu op zoek naar andere manieren om publiek te trekken, zegt het onderzoeksbureau.

Ondanks de verbeterde kwaliteit van het centrum qua bereikbaarheid, aantrekkelijke openbare ruimte en afgenomen leegstand is het van belang dat gemeenten deze positieve ontwikkeling doorzetten, concludeert het onderzoeksbureau. Zij geeft hiervoor een aantal aanbevelingen. Zoals het belang van de prettige beleving die ervoor zorgt dat de bezoeker terugkomt. Zo kan het zijn dat de openbare ruimte in orde is, maar de klant dit anders beleeft. Een hoge kwaliteit van de openbare ruimte zorgt voor economische waarde, heeft een positief effect op leegstand en vastgoedwaarden. Verder adviseert de commissie om in te zetten op technische ontwikkeling die de toekomstige mobiliteitsbehoefte ondersteunen en aansluit bij bezoekers en bewoners. Een goede samenwerking van de ‘gouden’ driehoek (gemeente, ondernemers en vastgoedhandelaren) is een eerste vereiste en daarbij oog te blijven houden voor wensen van bezoekers.

Het volledige onderzoek is te lezen op de website van Goudappel Coffeng.