Amersfoort scoort opnieuw hoog in Atlas voor Gemeenten

In de Atlas voor Gemeenten 2019 wordt Amersfoort, net als voorgaande jaren, gekarakteriseerd als een stad met een sterke sociaal-economische positie en met een jonge, hoog opgeleide bevolking. Deze editie van de atlas, met het thema ‘Groei en Krimp’, vergelijkt de 50 grootste gemeenten van Nederland.

Sinds 1983 behoort Amersfoort tot de snelst groeiende gemeenten van Nederland met een sterk positief binnenlands migratiesaldo en saldo van natuurlijke aanwas.

Sociaal-economisch

Amersfoort staat onveranderd op plek 3 van de ‘sociaal-economische index’. In deze index worden aspecten als arbeidsparticipatie en werkgelegenheid meegewogen. De ontwikkeling van banen heeft ook een stijging ingezet.

Wonen

Amersfoort is volgens de atlas een stad waar het prettig wonen is: de stad steeg op de ranglijst van woonaantrekkelijkheid dit jaar van 11 naar 8. Die hoge positie heeft de stad vooral te danken aan het groene karakter van stad en omgeving, de goede bereikbaarheid en het veilige karakter.

Cultuur

Als cultuurstad staat Amersfoort op plaats 25. Die positie is in de afgelopen jaren sterk verbeterd. De score wordt mede bepaald door het culturele aanbod, gemeten in het aantal voorstellingen in theaters en poppodia.

Bekijk de scores van Amersfoort in de Atlas voor Gemeenten 2019.