Amersfoort bij snelst groeiende economieën

Amersfoort groeit snel met een bloeiende economie en een lage werkloosheid. Dat blijkt uit analyse door het CBS. „Amersfoort doet het ontzettend goed”, vertelt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS aan RTV Utrecht. „Het aantal inwoners is er toegenomen, de economische groei is gestegen en de werkgelegenheid is toegenomen. Goed nieuws voor bewoners: ze kunnen bijvoorbeeld makkelijker een baan vinden.”

In het rapport presenteert het CBS de ontwikkeling van de economie, de werkgelegenheid en de bevolking in de jaren 1996-2016 voor de 52 zogeheten COROP-plusregio’s. Omdat regio Amersfoort één van de grootste groeiers is buiten de G4-gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht), zijn deze regio en de grootste gemeente uit de regio, gemeente Amersfoort, verder geanalyseerd. Daaruit blijkt dat Amersfoort qua economische structuur lijkt op de ‘top’ van de Randstad en ook dat het aandeel hoogopgeleiden in Amersfoort even hoog ligt als in de G4-steden.

Volgens Nieuwsuur-econoom Mathijs Bouman blijkt uit het onderzoek ook dat de economische dynamiek van de Randstad zich richting het Oosten en Noord-Oosten uitbreidt. Voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Paul Schnabel stelde een aantal jaren geleden al dat de Randstad langzaam verandert in een ‘Handstad’ met vingers die zich steeds verder naar het Oosten uitstrekken. „Dat dit proces echt plaatsvindt, laat het nieuwe CBS-rapport duidelijk zien,” zegt Bouman. Met haar ligging aan de noordoostkant van de Randstad is dit een zeer gunstige ontwikkeling voor Amersfoort.