Meer bezoekers geregistreerd in centrum Amersfoort

Sinds eind maart 2015 meet Locatus op diverse punten in de binnenstad van Amersfoort het aantal passanten (bezoekers). Dat doen zij door het continue meten van mobiele telefoons of andere apparaten met bluetooth of wifi. Zo kunnen zij ook ‘unieke personen’ registreren. Er wordt gecorrigeerd voor personen die geen mobiele telefoon bij zich hebben of aan hebben staan.

Onderstaand een grafiek van het gemiddeld aantal gemeten mensen per dag in de (winkel- en horecastraten van) het centrum. We zien in 2016 iedere maand meer bezoekers dan in 2015:
Grafiek 1Ook kunnen de gemiddelden voor de weekdagen worden vergeleken met 2015. Dan zien we het volgende beeld:

Grafiek 2
Op gemiddeld alle weekdagen zijn meer bezoekers geregistreerd dan in 2015. Maar de grootste groei zien we op de vrijdagen en zaterdagen. We zien ook dat sinds het begin van de metingen de bezoekduur is toegenomen, en de bezoekfrequentie iets is gedaald. Ofwel mensen komen gemiddeld iets minder vaak (per week) en blijven langer in het centrum. Dit alles zou verklaard kunnen worden door steeds meer toeristen / dagjesmensen van buiten (regio) Amersfoort. De ‘aanloopstraten’ (zoals de Kamp, Krommestraat en Arnhemsweg) laten de grootste procentuele groei zien.

Omdat de metingen pas eind maart 2015 zijn ingevoerd door Locatus, is het niet mogelijk een vergelijking over het hele jaar te maken, maar:

 • Over alle dagen, van eind maart t/m 31 december, zijn in 2015 gemiddeld 33.551 bezoekers per dag geregistreerd.
 • In 2016 zijn, in diezelfde periode, gemiddeld 40.425 bezoekers per dag geregistreerd. Dat is een stijging van 20%.

Een ander bedrijf dat in meerdere steden de bezoekersstromen meet, Citytraffic, heeft de trends over 2016 gepubliceerd in een artikel. Zij spreken van gemiddeld 1% groei voor alle steden in 2016 t.o.v. 2015. Volgens de data van Locatus doet Amersfoort het een stuk beter (zo’n 20% groei). Citytraffic noteert ook minder bezoekers in Nederlandse steden in de zomermaanden, met name juli en augustus. Deze maanden waren in Amersfoort juist heel goed (zie bovenstaande grafiek). Waarschijnlijk hebben wij de zomerperiode weten op te vangen met veel toeristen / dagjesmensen.

Citytraffic registreert wat wij ook al langer beweren: mensen geven (relatief gezien) meer geld uit op de uren van de zondagopenstelling dan op de (nog altijd drukst bezochte) zaterdagen. Zie ook deze blog. Over dit alles hebben ze een mooie infographic gepubliceerd.

Een aantal mogelijke verklaringen voor de bovengemiddeld hoge groei van bezoekers in Amersfoort:

 1. Hoewel in 2016 voor het eerst in jaren de bezoekers in alle steden in Nederland weer zijn toegenomen, zien we een tweedeling in ‘verliezers’ en ‘winnaars’. Verliezers zijn die steden die tijdens de crisis veel winkels en horeca hebben zien sluiten, en waar nu veel leegstand is. Die centra hebben nog altijd te maken met een afname van bezoekers. De ‘winnaars’ zijn steden die relatief goed uit die crisis zijn gekomen. Die hebben te relatief weinig leegstand, een aantrekkelijk winkelaanbod en een grote aantrekkingskracht op dagjesmensen. Amersfoort hoort vooralsnog bij die laatste categorie. Amersfoort heeft vergeleken met andere steden heel weinig leegstand in het centrum, veel onderscheidende winkels en horeca en een goed cultuuraanbod. Het aantal toeristen en dagjesmensen stijgt al jaren. Ook de inwoners van Amersfoort doen relatief vaak inkopen in eigen stad.
 2. Wat ook een positief effect heeft gehad is de uitzending van The Passion in Amersfoort. Veel toeschouwers, zowel live al op televisie, hebben kennis gemaakt met het prachtige decor van de middeleeuwse binnenstad. In de maanden na The Passion (april t/m juni) zien we de grootste toename bezoekersaantallen ten opzicht van 2015.
 3. Nog een factor waar Amersfoort van profiteert: de stad was een voorloper wat betreft de zondagopenstellingen. Steeds meer Nederlanders winkelen op zondag. De zondagen is een grote motor achter de groei van bezoekers en bestedingen in Amersfoort de laatste jaren.
 4. Tot slot: een groei in toerisme. Hoteliers, toeristische attracties, evenementen, de gemeente Amersfoort en de binnenstadondernemers voeren al een aantal jaar samen campagne om meer mensen naar de stad te trekken. In 2016 heeft deze campagne (Tijd voor Amersfoort) miljoenen mensen bereikt.

2 reacties op Meer bezoekers geregistreerd in centrum Amersfoort

 1. Jeroen Haans

  Beste Citymarketing,

  Hebben jullie inzicht in de extra opbrengsten voor de stad van de toeristen? Dan met name de extra opbrengsten die toeristen genereren voor de commercie (café, restaurant, hotel bezoek) en voor de gemeente (touristenbelasting of andere inkomsten voor de gemeente)?

  Alvast dank voor jullie reactie.

  Grt Jeroen

 2. Michiel van der Burght

  Kunt u zien of deze trend zich in 2017 voortzet?

De reactiemogelijkheid is gesloten.