Hoe Citymarketing bouwt aan een sterk merk Amersfoort

Het duurt niet lang meer tot wij tien jaar bestaan. In die tijd is ons werkveld enorm veranderd: waar tien jaar geleden we op het dieptepunt van de kredietcrisis zaten, gaat het nu economisch zeer voorspoedig met regio Amersfoort. De rol voor Citymarketing is daarmee ook veranderd. In een artikel in ondernemersmagazine OnderNamen gaat onze directeur Dennis Sille hier verder op in.

Toen Citymarketing in 2010 werd opgericht, zat de huizenmarkt in het slop, moesten bedrijven sluiten en liep de werkgelegenheid drastisch terug. De Amersfoorters die toen aan de wieg stonden van onze stichting hadden toen al goed voor ogen dat citymarketing bijdraagt aan het floreren van de regio op de langere termijn. Die doelstelling is overeind gebleven, maar de focus is tegenwoordig veel minder gericht op het promoten van het woningaanbod. In plaats daarvan is er nu een andere grote uitdaging: hoe houden we, zonder een echte studentenstad te zijn, toch voldoende jong talent binnen onze regio, waarmee het bedrijfsleven kan floreren en het voorzieningenniveau op peil kan blijven?

Hoe Citymarketing omgaat met deze veranderende rol, kun je lezen in het magazine OnderNamen Amersfoort en op hun website.