Amersfoort Business

Doel: Regio Amersfoort promoten als uitstekende plaats om te ondernemen

Er is geen betere plek voor een onderneming dan Amersfoort. Het ligt centraal, is goed bereikbaar en heeft een uitgebreid glasvezelnetwerk. De gemeente werkt effectief mee. Goede medewerkers en innovatieve ZZP’ers zijn in ruime mate voorhanden, omdat het heerlijk wonen is in deze veelzijdige stad met 150.000 inwoners.

Amersfoort business

Amersfoort is ontstaan waar handelsroutes en de rivier de Eem elkaar kruisten. Te voet, te paard of per boot reisde men naar de stad. Hier treft men elkaar al eeuwen, voor handel en het delen van kennis. De mogelijkheid elkaar te ontmoeten, is ook nu nog het grootste voordeel van deze mooie stad. Als knooppunt van wegen, spoorwegen en waterwegen is Amersfoort een plek waar je vanuit alle hoeken van het land zó bent.

Voor de groep hoogopgeleiden geldt dat deze sterk in opkomst is in de regio Amersfoort. Naast de potentiële beroepsbevolking is ook de omvang van de hoogopgeleide beroepsbevolking en de omvang van de hoogopgeleide werkzame beroepsbevolking flink toegenomen. Dit is voor een belangrijk deel te verklaren doordat steeds meer hoogopgeleide mensen zich vestigen in de regio Amersfoort. Aangenomen dat hoger opgeleiden creatiever zijn en sneller een bedrijf starten dan lager opgeleiden, is dit een gunstige ontwikkeling voor de regio. De regio Amersfoort telde in het eerste halfjaar van 2012 zo’n 1.500 gestarte ondernemingen. Dit zijn circa 8% minder starters dan in het eerste halfjaar van 2011. Toch is het aantal starters nog altijd zeer fors vergeleken met eerdere halfjaren.

Onderdeel van de campagne is de website www.amersfoortbusiness.com. De campagne heeft ook een regioportaal: deze vind je op http://ondernemen.regioamersfoort.nl/.